مرتبه علمی استادیار
محل تحصیل هندوستان کارناتاک
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصيلي روانشناسی بالینی
محل خدمت گروه روانشناسی
آدرس وب سایت http://enayati.iauahvaz.ac.ir